حمله گارد ویژه زندان مرکزی ارومیه به بند ۱۲ زندانیان

80
زندان مرکزی اورمیه-min

روز پنجشنبه ۱۴دیماه گارد ویژه زندان مرکزی ارومیه با بغض و کین حیوانی ناشی از اعتراضات چند روز اخیر مردم در شهرهای مختلف ایران؛ به بند ۱۲زندان مرکزی ارومیه که اکثر زندانیان سیاسی در آن محبوس هستند؛ یورش برد و به بهانه بازرسی؛ تمامی وسایل زندانیان را تخریب کرد.

زندانیان از صبح روز پنجشنبه با تحقیر و ناسزا و هم‌چنین عربده‌کشی چند تن از مزدوران و شکنجه‌گران زندان به نامهای امیر قره باغی، سعید علیزاده، آرش عنصری، مهدی بایرامی‌زاده و دیگر افسران نگهبان، به داخل باشگاه زندان منتقل گردیدند تا محل استقرار و بندشان مورد تفتیش و بازرسی قرارگیرد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here