حمله مأموران سرکوبگر رژیم ضدکارگری آخوندی به کارگران اعتصابی فازهای ۲۲ و۲۴حوزة نفت و گاز پارس جنوبی

7
کارگران حوزه نفت جنوبی-min

مأموران سرکوبگر انتظامی و اطلاعاتی و لباس شخصی های خامنه ای روز سه شنبه به کارگران اعتصابی فازهای ۲۲ و ۲۴ حوزه نفت و گاز پارس جنوبی حمله کردند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

این کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود از روز ۱۶ دی در اعتصاب هستند.

کارگران ضمن بستن درهای شرکت؛ و تصرف آن اعلام کرده اند تا پرداخت نشدن حقوق شان به اعتصاب و اعتراض ادامه خواهند داد و در فازها را بازنخواهند کرد

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here