حملة آخوند مکارم شیرازی به آخوند روحانی دراثر بالاگرفتن جنگ گرگ‌ها در درون نظام آخوندی

6
مکارم شیرازی

آخوند مکارم شیرازی از آخوندهای باند خامنه‌ای در قم، براثر بالا گرفتن جنگ گرگ‌های نظام پس از قیام دی ماه، آخوند روحانی را مورد حمله قرار داد و گفت:‌ رئیس جمهور هنوز به شبکه‌های اجتماعی خارجی دل بسته است, روحانی در شورای عالی فضای مجازی نقش مثبتی در زمینه حل مشکلات شبکه‌های اجتماعی ایفا ن‌می‌کند. 

وی خطاب به آخوند روحانی افزود:‌ باید با دلیل و منطق به ایشان توجه داد که اصرار بر شبکه‌های خارجی با این وضعیت و عدم توجه به شبکه‌های داخلی نوعی بردگی است.

در همین حال، اسماعیل سعیدی عضو مجلس رژیم با نگرانی از خیزش‌های مردمی گفت: در شرایط حساس و ویژه قرار گرفته ایم, فتنه جدید متاسفانه روز به روز در ابعاد مختلف آن نمایان شده است. فتنه جدید با ابعاد و شاخ و برگ جدید در حال رشد است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here