حمایت وزارت‌خارجه نروژ از قیام مردم ایران

63
وزارت‌خارجه نروژ در یک موضعگیری درباره قیام مردم ایران به رعایت حقوق مردم

وزارت‌خارجه نروژ در یک موضعگیری درباره قیام مردم ایران به رعایت حقوق مردم برای تظاهرات مسالمت‌آمیز فراخوان داد.

وزارت‌خارجه نروژ، اعلام کرد: «تظاهرات در ایران را با نگرانی عمیقی دنبال می‌کنیم. حیاتی است که حقوق پایه‌یی شهروندان برای تظاهرات مسالمت‌آمیز رعایت شود. باید از خشونت و از دست‌رفتن جانهای بیشتر جلوگیری شود».

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here