حمایت رئیس کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد از گردهمایی بزرگ مقاومت ایران

333

اتو برنهارد رئیس کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد و عضو هیأت ر‌ئیسه بنیاد کنراد-آدنائر طی پیامی در حمایت از گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس در دهم تیر ۹۶، اول ژوئیه ۲۰۱۷، ضمن اشاره به افزایش موج اعدامها در دوران آخوند روحانی، تأکید کرد: «در مقابل (این رژیم)، یک اپوزیسیون دموکراتیک وجود دارد: شورای ملی مقاومت که برای تغییر در ایران در جهت حقوق‌بشر و ارزش‌های معتبر دموکراتیک از یک برنامه روشن برخوردار است… ایرانیان از سراسر جهان، بار دیگر در اول ژوئیه گردهم می‌آیند؛ این اپوزیسیون حقیقی ایران است».

اتو برنهارد – رئیس کمیته آلمانی همبستگی برای ایران آزاد

یک سال و نیم پیش توافق اتمی با رژیم ایران امضا شد و وعده‌های بسیاری به مردم در ارتباط با این توافق داده شد. اما تا جایی که به وضعیت مردم برمی‌گردد، هیچ بهبودی حاصل نشده است؛ نه در زمینه حقوق‌بشر و نه در زمینه وضعیت اقتصادی. روحانی که اخیراً به‌عنوان رئیس‌جمهور این رژیم ابقاء شد، بخشی از نظام آخوندی است. هر چند که در غرب به او به‌عنوان «مدره» نگاه می‌شود، اما واقعیت این است که در دوران ریاست‌جمهوری او، تعداد اعدامها بسا بیشتر از قبل بوده است و (رژیم) ایران از نظر تعداد اعدامها به نسبت جمعیت، مقام اول را در سطح دنیا داشته است.

در مقابل اما یک اپوزیسیون دموکراتیک وجود دارد. شورای ملی مقاومت ایران که برای تغییر در ایران در جهت حقوق‌بشر و ارزش‌های معتبر دموکراسی از یک برنامه روشن برخوردار است.. خانم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده این شوراست. در اول ماه ژوئیه، بار دیگر ایرانیان از سرتاسر جهان گردهم می‌آیند. این اپوزیسیون حقیقی ایران است. آنها کسانی هستند که خواستار ایجاد تغییرات مثبت در داخل ایرانند. امیدواریم به‌زودی به (حکومت) رژیم آخوندی خاتمه داده شود و سرانجام بهار تهران فرا برسد.

1 COMMENT

  1. به گفته آقاي برنهارد اپوزيسيون دمكراتيكي وجود دارد كه براي تغيير در ايران برنامه اي جهت برقراري دمكراسي دارد

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here