حمایت از بیست و دومین برنامة همیاری ملی با سیمای آزادی که در روز‌های جمعه و شنبه و یکشنبه ۱۲و۱۳و۱۴آبان برگزار می شود در شهرهای میهن.

102

کارزار اشرف نشانها وخبرنگاران سیمای آزادی درشهرهای تهران-خرم آباد-کرمانشاه-اصفهان-شیراز-تبریز-اهواز،درحمایت از بیست و دومین برنامة همیاری ملی با سیمای آزادی در ۱۲-۱۳ و۱۴ آبان ۹۶

شهرهای میهن هم‌چنان شاهد حمایت از بیست و دومین برنامة همیاری ملی با سیمای آزادی است که در روز های جمعه و شنبه و یکشنبه ۱۲و۱۳و۱۴آبان برگزار می شود.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here