حضورظریف‌درمجلس ارتجاع نیز نتوانست جدال درون حکومت‌را تخفیف‌دهد

17
ادامه بحران رژیم بر سر تن دادن بر سر اف ای تی اف

حضور جواد ظریف در مجلس – جلسه غیر علنی مجلس آخوندی با حضور جواد ظریف برسر FATF، جدال میان باندهای حکومتی را تشدید کرده است.

روزنامه کیهان خامنه ای نوشت ظریف در مجلس گفته است که ناچاریم FATF را بپذیریم. این اظهارنظر تأمل برانگیز در حقیقت ارسال پالس ضعف به دشمن است.

یک روزنامه دیگر این باند نوشت: برخی از روایتهایی که نمایندگان از قول ظریف در مجلس مطرح کردهاند آنقدر عجیب است که در صورت صحت، محل نقد و تامل جدی است.

روزنامه حکومتی سیاست روز نیز نوشت: ظریف و همکارانش کمی بیش از آن چه مد نظر است به اروپاییها خوش بین هستند… باور کنید اروپا منافع خود را با آمریکا به منافع یا ما ترجیح خواهد داد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here