حسن روحانی حتی توسط باند خودش هم مورد تمسخر قرار گرفت

9
آخوند روحانی-حسن ر توسط باند خودش هم مورد تمسخر

حسن روحانی – آخوند روحانی در سخنرانی خود برای شماری از عوامل رژیم در دانشگاه‌ها گفت:‌ نباید اجازه داد برخی‌ها آینده را برای مردم سیاه ترسیم کرده و آنان را نگران سازند. جامعه ما نباید نگران فردا باشد.

این حرف آخوند روحانی از سوی باند خودش نیز مورد تمسخر قرار گرفت. یک روزنامه این باند نوشت: هیچ آدم عاقلی نگران فردا نیست چراکه اوضاع امروز آنقدر دردناک است که اصلا نیازی به نگران فردا بودن نداریم. امروز را زنده بمانیم. فردا خودش نبرد دیگری است! دیدید رییس جمهور به خوبی از میزان مشکلات مطلع است؟.

آخوند روحانی-حسن ر توسط باند خودش هم مورد تمسخر

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here