سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

حزب محافظه‌کار دانمارک خواهان اقدامات شدیدتری در رابطه بارژیم ایران است

0 9

کانال یک تلویزیون سراسری دانمارک:

حزب محافظه‌کار دانمارک که یکی از احزاب تشکیل‌دهنده دولت است

خواهان اقدامات شدیدتری در رابطه بارژیم ایران است

سخنگوی امور خارجه حزب محافظه‌کار می‌گوید

اعضای سپاه پاسداران وابسته به سفارت رژیم ایران

که دیپلمات‌های معمولی نیستند و جاسوسی می‌کنند

باید شناسایی و از دانمارک اخراج شوند

بعد از این‌که سازمان اطلاعات و امنیت دانمارک اطلاع داد 

رژیم ایران در سازماندهی ترور در این کشور شرکت داشته 

سفیر دانمارک درایران توسط وزارت خارجه فراخواند شد

حزب محافظه‌کار دانمارک خواهان اقدامات شدیدتری در رابطه بارژیم ایران است – کانال یک تلویزیون سراسری دانمارک ۱۰ نوامبر ۲۰۱۸ گزارش داد: «سخنگوی امور خارجه حزب محافظه کار دانمارک خواهان اخراج همه اعضای سپاه پاسداران وابسته به سفارت (رژیم) ایران در دانمارک شد. او گفت: «حزب محافظه‌کار دانمارک که یکی از احزاب تشکیل‌دهنده دولت دانمارک است، خواهان اقدامات شدیدتری در رابطه با (رژیم) ایران است و اینکه وزیر امور خارجه، آندرس ساموئلسن اعضای سپاه پاسداران وابسته به سفارت (رژیم) ایران را که در دانمارک جاسوسی می‌کنند شناسایی و اخراج کند. ما باید دردانمارک عکس‌العمل شدیدی داشته باشیم

کانال یک تلویزیون سراسری دانمارک اضافه کرد: «وزیر امور خارجه، سفیر دانمارک (درایران) را بعد از این‌که سازمان اطلاعات و امنیت دانمارک اطلاع داد که (رژیم) ایران در سازماندهی ترور در این کشور شرکت داشته فراخواند. ناصر خضر (سخنگوی امور خارجه حزب محافظه کار) می‌گوید: «وزیر امور خارجه در رابطه با اقدامات (رژیم) ایران با کلمات بسیار جدی صحبت کرد، ولی به‌نظرم بایستی قدم‌های بیشتری برداریم».

ناصر خضر خواهان آن است که جاسوس‌های وابسته به رژیم ایران که دیپلمات‌های معمولی نیستند، باید از دانمارک اخراج شوند. ما می‌دانیم که وقتی یک بحران دیپلمانیک به‌وجود می‌آید چه وابستگانی به سفارت باید اخراج شوند. اینها اغلب کسانی هستند که به جاسوسی و کارهای مشابه مشغولند.

کانال یک تلویزیون سراسری دانمارک در ادامه گزارش خود می‌افزاید: «وزیر امور خارجه طی نامه‌یی به تلویزیون نوشته است: «دولت با خارج‌کردن سفیر دانمارک از ایران به شدت به این موضوع عکس‌العمل نشان داده است. اعتراضات شدید خودمان را به عملکرد غیر قابل قبول (رژیم) ایران نشان داده‌ایم و در حال مذاکره با شرکای اروپایی خودمان در این مورد هستیم ».

سایت کانال یک تلویزیون دانمارک: ۹۷۰۸۱۹

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.