حرکت های اعتراضی سايراقشارمردم ميهنمان در شهرهای مختلف عليه رژيم پليد آخوندی روزهای يكشنبه و شنبه ادامه يافت

113

 کارگران شرکت قند دزفول، کارگران شهرداری اهواز، شهروندان فهرج در استان کرمان، طلا فروشان تبريز، کاميونداران حمل نفت سياه در يزد، کارگران آذرآب اراک، رانندگان اتوبوسهای شهری در زنجان و رانندگان ون در مهران در اعتراض به آخوندهای دزد و چپاولگر اعتراض و اعتصاب کردند.

منبع:‌داخله ۹۶۰۵۰۱

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here