جوانان شجاع شاهرود صبح روز دوشنه ۲۵ دی پایگاه ضد خلقی و سرکوبگر بسیج رودیا را به آتش کشیدند+فیلم

31
به اتش کشیدن

جوانان شجاع شاهرود صبح روز دوشنه ۲۵ دی پایگاه ضد خلقی و سرکوبگر بسیج رودیا را به آتش کشیدند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here