جوابیه محسن ومحمد ترکمن زاده – به اراجیف سایتهای مزدوران وزارت اطلاعات

302

طی روزهای اخیر اخباری موهوم و مجعول در سایتهای اینترنتی در مورد وضعیت ما در آلبانی منتشرشده است.لذا لازم دانستیم که تصریح کنیم : ما از ۴ دهه قبل تاکنون به آرمانهای مجاهدین وفادار بوده ، هستیم و خواهیم بود. تلاش‌های مزدوران بی جیره یا با جیره‌مواجب وزارت اطلاعات رژیم جنایتکار آخوندی ، نه قبل ، نه در حال حاضر و نه در آینده نمی‌تواند هیچ خدشه‌ای در آن وارد کند.بین ما و رژیم جنایتکار آخوندی و مزدورانش دریایی از خون شهیدان و رنج و شکنج اسیران وجود دارد که نه بخشودنی و نه فراموش کردنی است، عوامل رژیم جنایتکار باید در دادگاه عادلانه محاکمه و کیفر داده شوند.

زنده‌باد آزادی

سرنگون باد حکومت ضد بشری ولایت‌فقیه

       محمد ترکمن                                                                            محسن ترکمن

      ۲۱/۹/۹۶                                                                              ۲۱/۹/۹۶

      امضاء                                                                                       امضاء

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here