جنبش مقاومت ایران هدف کلیدی جاسوسان حکومت ایران، مقاله ای از یونایتدپرس

16
مقاله ای از یونایتدپرس

استرون استیونسون، طی مقاله‌يي در یونایتدپرس بين‌المللی با اشاره به دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه حکومت آخوندی و گزارش ۴۸ صفحه‌يی وزارت خارجه آمریکا در مورد فعالیت‌های تروریستی رژیم و نیز ادامة موج اعدام‌ها در ایران، نوشت: آخوندها برای حفظ قدرت، سرکوب را تشدید کرده و جنگ سایبری را به‌کار گرفته‌‌اند تا تبلیغات سوء خود را بکنند و بر وقایع تأثیر بگذارند.

یک هدف کلیدی برای جاسوسان سایبری رژیم آخوندی، جنبش اپوزیسیون دموکراتیک مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران است».

استيونسون افزود: با اقتصادی در حال فروپاشی و بیکاری گسترده‌‌، و آگاهي فزاینده جمعیت جوان و بخوبی تحصیل‌کرده ايران نسبت به سوءاستفاده سيستماتيك از منابع گسترده نفتی براي ثروتمند كردن آخوندها و تأمين مالی جنگ‌های نيابتی در سراسر خاورميانه، اعتراضات سراسری بی‌امان، به‌سمت یک انقلاب جدید و سرنگونی محتوم رژیم فاشیستی آخوندها به‌پيش می رود. 

خبرگزاری یونایتدپرس ۲۵/۸/۹۷

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here