جان بولتون:‌ رژیم ایران آسیب پذیرتر از آن است که مردم تصور می‌کنند

82
جان بولتون - قیام مردم ایران-min

جان بولتون سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل‌متحد که تاکنون چندین بار از قیام مردم ایران حمایت کرده است در جدیدترین موضعگیری خود گفت:‌ مخالفت عظیمی با رژیم ایران وجود دارد.

نارضایتی اقتصادی وجود دارد و بسیاری از جوانان که ۷۰درصد کشور هستند، می‌دانند که می‌توانند زندگی متفاوتی داشته باشند.

جان بولتون تأکید کرد: این رژیم آسیب پذیرتر از آن است که مردم فکر می‌کنند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here