جان برد وزیر خارجه سابق کانادا: ما باید کنار مقاومت و مردم ایران بایستیم

75
-جان برد در این مصاحبه بر وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران-min

جان برد وزیر خارجه کانادا بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ در مصاحبه با سیمای آزادی تأکید کرد: «ما باید در کنار مقاومت و مردم ایران بایستیم. بین رژیم آخوندها و مردم ایران دره عمیقی از اختلاف وجود دارد؛ مردم ایران به آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون اعتقاد دارند… آنها به خاطر خواهد سپرد که چه کسانی در روزهای تاریک حکومت این رژیم، در کنارشان ایستادند».

جان برد در این مصاحبه بر وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها، از جمله افزایش اعدام‌ها تأکید کرد، و افزود: «وقتی من وزیر خارجه کانادا بودم، ما رژیم ایران را به‌عنوان اولین حکومت حامی تروریسم… لیست‌گذاری کردیم. ما هم‌چنین باید با مداخلات خارجی رژیم ایران مقابله کنیم».

وزیر خارجه پیشین کاناداگفت: وضعیت حقوق بشر در ایران رو به وخامت است و نه بهبود. شمار فزاینده اعدام‌ها عمیقاً موجب نگرانی ما است. به همین دلیل کانادا در مجمع عمومی ملل متحد پیشتاز می‌شود تا اعمال شرم‌آور و شنیع رژیم تهران را روشن سازد. ما هم‌چنین شدیداً نگران حمایت مادی رژیم ایران از تروریسم هستیم. وقتی من وزیر خارجه بودم، ما رژیم ایران را به‌عنوان اولین حکومت حامی تروریسم تحت قانون تروریسم داخلی‌مان، لیست‌گذاری کردیم. هم‌چنین باید با مداخلات خارجی آنها مقابله کنیم، می‌خواهد این مداخلات با انگیزه سیاسی مثل بحرین یا حمایت از شبه نظامیان حوثی در یمن و یا حمایت عظیم مالی و نظامی آن برای حزب‌الله باشد؛ و البته بزرگ‌ترین آن حمایت مادی، تأمین مالی و تجهیزاتی جنگ رژیم اسد علیه مردم خودش است که در سال‌های اخیر شنیع‌ترین بوده است.

ما باید در کنار مقاومت ایران بایستیم، باید در کنار مردم ایران بایستیم، به‌نظرم اغلب افراد در خارج ایران می‌دانند که دره عمیقی از اختلاف میان سران مذهبی رژیم آخوندها و روحانی در تهران با مردم ایران وجود دارد که به آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون اعتقاد دارند. لذا ما باید از مقاومت و مردم ایران حمایت کنیم. آنها به‌خاطر خواهند سپرد که چه کسانی در روزهای تاریک این رژیم، در کنارشان ایستادند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here