تکرار وحشت امام‌جمعه‌های خامنه‌ای از قیام سراسری و نقش مجاهدین در قیام

5

امام جمعه خامنه‌ای در تهران، آخوند احمد خاتمی در نمایش جمعه به تکرار غیظ و وحشت ولی فقیه ارتجاع از مجاهدین و قیام سراسری پرداخت و گفت:

«دشمنان شما مردم با بازی های كودكانه میخواستند آسیبی به انقلاب برسانند ولی راهپیمایی خودجوش داشتید تكمیلش هم ۲۲ بهمن…

فتنه [مجاهدین] آدمكش فتنه سال ۷۵ فتنه سال ۸۸ فتنه دی ماه ۹۶ را همه را شما جمع كردید مردم فتنه های بعدی رو هم شما جمع كنید و میتوانید جمع كنید فتنه [مجاهدین] رو شما جمع كردید چطوری؟ آمدید خبر دادید یك خانه تیمی نزدیك خانه ما است برید بگیریدشون رفتند گرفتند درب و داغونشون كردند شما همه تون پاسدار این انقلاب از این پس هم این مراقبت با شما هر جا توطئه دیدید هر جا توطئه گر دیدید به سرعت به مقامات مسئول به عنوان یك واجب خبر بدید…

كینه شون از این انقلاب عمیقه آن به آن در پی توطئه هستند این كه یك كسی بگه عبور كردند از براندازی نه دشمنان شما مردم یك آن از اندیشه براندازی فروگذار نخواهند كرد باید هوشیار بود…

یك توطئه اینها ایجاد بدبینی ایجاد ناامیدی است این دقیقا توطئه دشمنه..

دو _ دشمن در پی سو استفاده از ابزار جدید اطلاع رسانی است كانال تلگرام, اینستاتلگرام, اینستاگرام و استفاده های دیگری كه در این عرصه هست من…

كارگر كار میكنه زحمت میكشه سر ماه میگه حقوقم رو بدید واقعا برای من طلبه رنج آوره دو ماه سه ماه چهار ماه حقوق نگیره خود شما خودتون رو بگذارید جای اینها چه میكشه؟ كسانی كه مالباخته اند بدادشون برسید نگذارید واحدهای تولیدی بعضا تعطیل بشه نمیگم همه شون…

اغتشاشگران و دیدید اغتشاشگران به برخی از حوزه ها حمله كردند به برخی از حوزه ها هم بدتر از حمله رژیم شاه به مدرسه فیضیه حمله كردند حوزه علمیه تاكستان چنین وضعی داره این نشاندهنده عمق كینه دشمنان ازروحانیته.»

در مشهد نیز آخوند علم الهدی، نماینده و امام‌جمعة خامنه‌ای، وحشت‌زده از خطر مجاهدین و نفرت فزایندة مردمی از استبداد دینی و فوران خشم و نفرت مردم علیه رژیم ولایت فقیه از ۳۰خرداد ۱۳۶۰ تاکنون، به پاسداران ولایت خامنه‌ای هشدار داد و گفت:

«[مجاهدین] هم در كشور و مملكت غوغا میكرد اتحادیه كمونیست مائوئیسم كه از یكعده عناصر خودفروخته به ظاهر ماركسیست اما ماركسیست امریكایی اینها اومدند در مدتی جاده تهران و آمل رو نا امن كردند در جنگل های اطراف آمل مستقر شدند… و بعد در روز ششم بهمن سال ۶۰ اینها به شهر آمل حمله ور شدند هدفشون هم این بود كه اگر آمل رو قبضه كنند بر تمام مازندران مسلط میشوند و موقعیت استراتژیك آمل داره از نظر تسلط ارتفاعات بر دشتهای غرب مازندران و از نظر نقطه اتصال شمال به تهران اینها میتونند یك مشكل بزرگی برای نظام بوجود بیارند…

[مجاهدین] نابكار برای این حركت مسلحانه اتحادیه كمونیست اینها قبلا توی آمل یك زمینه سازی هایی كرده بودند به مردم گفتند آقا حكومت با دین دو تاست حكومت به دین شما مربوط نیست…

و لذا دشمنان ما اونها هم همین تجربه چهل ساله دارند اونها هم همین تجربه چهل ساله دارند اونها هم تجربه كردند برادران و خواهران شگرد اخیر دشمن به اینجا رسیده در جنگ نرم درشایعات در عملیات روانی كاری كنه مردم امیدی از این نظام دیگه نداشته باشند در زندگی شون در معیشت شون در اقتصادشون از این نظام ناامید بشوند»

آخوند علم الهدی در بخش دیگری از خطبه‌های وحشت‌آلود خود، دربارة پیامدهای برجام و تمرکز جامعه بین‌المللی در مورد برنامة موشکی و مداخلات منطقه‌يی رژیم، گفت:

«بابا این وزیر خارجه فرانسه ای كه تهمت زده به شما گفته با مسئولین جمهوری اسلامی مامسئله موشك رو حل كردیم و مذاكره كردیم میخواهیم بریم بشینیم مذاكره كنیم از اقتدار اینها در منطقه از اقتدار خودشون دست بردارند پاشون رو از منطقه جمع كنند میگه موشك حل شد میخواد اینها رو در قدرت شون در منطقه تنازل كنند.

شكست در برجام كه آخر ما به هر مقداری كه از قدرت خودمون تنازل كنیم اینجور نیست كه مشكلات معیشتی مردم ما حل بشه مشكلات بیشتر میشه خب ما از فناوری هسته ای تنزل كردیم در برجام مشكلات اقتصادی مون بیشتر شد كمتر نشد ما از موشك سازی خودمون تنزل كنیم كه اونها مدعی هستند ما تنزل كردیم و بر خلاف اظهارات مسئولین خب اگر تنزل كنیم ازقدرت خودمون باز هم مشكل حل نمیشه … و شما میخواهید این آدم وزیر خارجه دروغگوی فرانسه و این همدست و همیار ناپاك امریكا رو توی این مملكت راهش بدهید؟ و وارد بشه واقعا؟ این مردم راضی اند؟

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here