تونه کلام – نماینده پارلمان اروپا از استونی:

7
تونی-کلام-min

خانم رئیس، دیکتاتوری‌ها هرگز تا ابد دوام نمی‌آورند. آنها دیر یا زود پایان می‌یابند. ولی فکر می‌کنم تازه‌ترین تظاهرات غافلگیرکننده که بیش از ۱۴۰ شهر ایران را فرا گرفت، این احتمال را به ما یادآوری کرد. چون نکتة جالب توجه، ابعاد و پیام تظاهرکنندگان است. اعتراضات علیه هزینه‌های بالای زندگی طی دو روز به درخواست‌های سیاسی ارتقا یافت با شعارهای «مرگ بر دیکتاتور» و «ایران رو پس می‌گیریم». قابل توجه این‌که ایرانیان بین باصطلاح محافظه‌کاران و مدره‌ها تفاوتی قائل نشدند. آنها، این‌چنین، خود رژیم را هدف قرار دادند. به‌نظرم درس آن برای اتحادیة اروپا این است که حساب باز کردن روی دیکتاتورهای اصلاح‌شده با یک چهرة انسانی، شرط‌بندی روی اسب مرده است.

من هم‌چنین نگران تفاوت جدی بین واکنش ایالات متحده و اتحادیه اروپا هستم. به‌نظرم این بسیار مهم است. در حالی که دولت و کنگرة ایالات متحده به‌طور دو حزبی، بلافاصله در کنار مردم ایران قرار گرفتند، پیام اتحادیة اروپا ضعیف و مبهم بود. گفته شد که از روی احترام، ما انتظار داریم که همة طرف‌های درگیر از خشونت خودداری کنند. این رژیم هرگز طی ۳۹ سال گذشته از خشونت خودداری نکرده است. لذا رویکرد ما باید بسیار قاطع و روشن باشد. باید به این موارد مشروط شود: آزادی همة زندانیان، اجازة تظاهرات آزادانه و توقف توسعة موشک‌های بالستیک. درک ما باید این باشد که مردم ایران از این حکومت به تنگ آمده‌اند. آنها خواهان تغییر رژیم هستند. ما نیز باید آمادة این گزینه بشویم.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here