تولید سوخت بی او (گیاهی) از پسمانده قهوه و یا تفاله قهوه

255
سوخت بی او (گیاهی) از پسمانده قهوه-min

پژوهشگران در دانشگاه لانکاستر در انگلستان موفق به تولید سوخت بی او (گیاهی) از پسمانده قهوه و یا تفاله قهوه شده اند. آنها طی آزمایشهایی که کرده اند تولید و استفاده موفقیت آمیز انرا به ثبت رسانده است. پژوهش گران میگویند که تولید سوخت از پس مانده های قهوه درحفظ حفظ محیط زیست جهانی کمک می کند.

منبع: رویتر ۹ اکتبر