توطئه ها وترفندهای رژیم علیه مجاهدین یکسال بعداز قیام-ارتباط مستقیم

84

توطئه ها وترفندهای رژیم علیه مجاهدین یکسال بعداز قیام-ارتباط مستقیم- مهدی براعی وشاهین قبادی

بعد از گذشت یکسال از قیام سراسری مردم ایران شاهد انواع و اقسام توطئه ها و ترفندهای رژیم و ایادیش علیه مجاهدین و مقاومت ایران هستیم. انواع و اقسام مطالبی که در رسانه های رژیم و حتی رسانه های خارجی علیه مقاومت ایران درج کرده تا توطئه هایی که طی چند ماه گذشته علیه اشرف ۳ صورت داده که در مقاطع مختلف کمیسیون امنیت و ضد تروریستم شورای ملی مقاومت گوشه هایی از این توطئه ها را افشا کرده را پیش ببرد.

در برنامه این هفته نگاهی داریم به این توطئه ها وترفند ها ی رژیم طی یک سال گذشته و میخواهیم ببینیم که ویژگی این این توطئه ها چیست، با اقدامات شیطان سازی علیه مجاهدین ومقاومت ایران در سالهای گذشته چه فرقی دارد، چه شیوه هایی را رژیم برای پیشبرد کارزار شیطان سازی علیه مقاومت ایران به پیش میبرد و بدنبال چه هدفی از این شیطان سازیها است و سرانجام اینکه چه نتایجی تاکنون بدست آورده است.

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here