تناقض گریبانگیر رژیم درتبلیغات علیه فروغ جاویدان

138
برنامه پرونده - فروغ جاویدان

4 COMMENTS

  1. برای درک میزان ترس و وحشت رژیم از عملیات کبیر فروغ جاویدان به همه دوستان پیشنهاد می کنم این برنامه را ببینید

  2. خودم با اینکه از نزدیک مجاهدین را میشناختم ولی چنین درکی از میزان جنگندگی شان مخصوصا زنان مجاهد نداشتم که چگونه برای آزادی مردمشان با پاسداران جنگیده اند ، و این را از صحبت های نفرات رژیم متوجه شدم و این واقعیت مجاهدین است درود بر آنها.

  3. ببین اینها چطوری جنگیده اند که دشمن در موردشون اینطور میگه… ضمنا اون خونهایی که در آنروز ها ریخته شد الآن توی رگ کوچه و خیابون در همه جای ایران روونه و جوونها رو بر می انگیزونه…

  4. به راستی این همه ترس و وحشت برای چیست؟چه خطری آخوندهای جنایتکار را تهدید می کند که همه ساله در مقطع فروغ دم می گیرند که هنوز سرنگون نشده ایم؟

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here