سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

تمدید بازداشت اسدالله اسدی و نگرانی حکومت ایران از عواقب این محاکمه

0 17

تمدید بازداشت اسدالله اسدی – کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت مجلس آخوندی در وحشت از پیامدهای قرارگرفتن دیپلومات تروریست رژیم اسدالله اسدی در مقابل عدالت به خاطر توطئه تروریستی علیه گردهمایی مقاوم، گفت: متأسفانه هنوز FATF تصویب نشده دیپلمات ما را دستگیر میکنند، فردا که این لوایح تصویب شود، ظریف باید بهصورت مداوم در محاکم بوده و جوابگو باشد.

کیهان خامنه ای که اظهارات کریمی قدوسی و شماری دیگر از اعضای مجلس ارتجاع را درج کرده می‌نویسد: نقوی حسینی عضو دیگر کمیسیون امنیت مجلس نیز گفت: اقدام متقابل بدیهیترین و ابتداییترین کاری است که باید صورت بگیرد.

کاظمی، کمالی پور و سعیدی نیز گفتند: دستگیری اسدی به اتهام بمبگذاری در همایش (مجاهدین) در فرانسه انجام گرفته که از قبل سناریوسازی آن از طریق رسانه‌های غربی کلید خورده بود.

کیهان با درج اظهارات حاجی‌دلیگانی درباره دستگیری اسدالله اسدی در آلمان و تحویل وی به بلژیک نوشت: دولت آلمان از (مجاهدین) حمایت می‌کند و به جای اینکه قانون مصونیت سیاسی دیپلمات‌ها را بر اساس قوانین بین‌المللی رعایت کند، در عمل این مصونیت را در مورد ( مجاهدین) به کار می‌گیرد. اگر ظریف ظرف دو سه روز آینده اقدام مناسبی انجام ندهد از او درمجلس سئوال خواهیم کرد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.