تلویزیون سوئیسی-لومان بلو: «تظاهر کنندگان گفتند آوایی در قتل عام ده‌ها هزار زندانی سیاسی در سال ۶۷مشارکت داشته است»

15
لومان بلو «تظاهر کنندگان گفتند آوایی

تلویزیون سوئیسی لومان بلو: ۲۷فوریه۲۰۱۸:

(تجمع‌کنندگان) ایرانی علیه آوایی وزیر دادگستری (رژیم) ایران اعتراض کردند که متهم به مشارکت در قتل عام ده‌ها هزار زندانی سیاسی در سال ۱۹۸۸ است. با این‌که او در لیست سیاه سوئیس قرار دارد، وی در شورای حقوق بشر حضور یافت… حضور او در ژنو برای شورای ملی مقاومت اقدامی مضحک و برای خانواده‌های قربانیان خشمگین‌کننده است.

در میدان ناسیون یک چوبه دار و صدها کفش و گل سمبل‌هایی در یادبود کسانی است که به‌طور جمعی اعدام شده‌اند.

افشین علوی (می‌گوید): «ما خواهان آن هستیم که این جنایتکار… محاکمه شود، مصونیت پایان یابد و او همین امروز جنایت‌های خود را پاسخ بدهد».

در سوئیس وکیل مارک بونان این پرونده را در دست گرفته است. شورای ملی مقاومت خواهان گشودن یک روند قضایی و برقراری عدالت است.

آسوشیتدپرس نیز با مخابره چندین عکس از تظاهرات

آسوشیتدپرس نیز با مخابره چندین عکس از تظاهرات در ژنو علیه حضور و سخنرانی علیرضا آوایی قاتل ۶۷ و وزیردادگستری رژیم در شورای حقوق بشر نوشت:

شورای حقوق بشر سازمان ملل در سوییس – اعتراض کنندگان علیه سخنرانی علیرضا آوایی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی در سی و هفتمین اجلاس شورای حقوق بشر در مقابل مقر اصلی اروپایی سازمان ملل در ژنو در روز سه شنبه ۲۷ فوریه۲۰۱۸ تظاهرات کردند.

در حالیکه انبوهی از کفشها و گلها(برای یاد آوری قتل عام و اعدامها و گرامیداشت شهیدان) روی زمین به نمایش گذاشته شده‌اند ، اعتراض کنندگان علیه سخنرانی علیرضا آوایی دست به تظاهرات زده‌اند.

ئی پی آ (آژانس عکس اروپا) : ۲۷فوریه۲۰۱۸:

روز ۲۷ فوریه ۲۰۱۸ طی تظاهراتی در مقابل مراکز اروپایی ملل متحد در ژنو علیه سخنرانی علیرضا آوایی وزیر دادگستری رژیم ایران در سی و هفتمین جلسه شورای حقوق بشر, تظاهرکنندگان شعار می‌دهند و بنرهایی حمل می‌کنند که خواهان دستگیری وی به خاطر نقش او در قتل عام ۱۹۸۸ زندانیان سیاسی در ایران است. در تابستان ۱۹۸۸ بر اساس فتوایی که خمینی داد, تعداد ۳۰ هزار زندانی سیاسی در ایران طی چند ماه قتل عام شدند. سازمان‌های کارشناس حقوقی و حقوق بشری از ملل متحد خواستار یک تحقیق بیطرفانه بین‌المللی در مورد این قتل عام هستند. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here