تلویزیون حکومتی قیام سراسری و مجاهدین را دشنه تیز بر پهلوی نظام آخوندی توصیف کرد

19
راهپیمایی کشاورزان به_جان_آمده علیه دجالیت آخوندها

تلویزیون حکومتی در بررسی تحولات سال گذشته، قیام سراسری و مجاهدین را آشوب و آشوبگری با رنگ براندازی و دشنه تیز بر پهلوی نظام آخوندی توصیف کرد و گفت:

تقویم سال گذشته ایران در برخی از روزها شاهد تیزی دشنه دشمن بر پهلوی کشور مان بود، آنجاهایی که برخی با سو استفاده از احساسات یا مطالبات بعضاً بحق مردم سعی در گرفتن ماهیهای خودشون از آب گل آلود آشوب داشتند.

گوینده تلویزیون رژیم: هر ساله در کشورمان مانند همه کشورهای آزاد تجمعات و راهپیماییهای صنفی و مردمی با مجوز نهادهای رسمی و قانونی و گاهی به‌صورت خودجوش و مقطعی در اعتراض به کاستیها و پیگیری مطالبات از دستگاهها و مسئولان برگزار می‌شود، اما تجمعات سال گذشته در مقطعی مورد طمع ورزی دشمنان واقع شد.

(صحنه‌های اعتراضات) همزمان با این تجمعات در چند شهر کوچک حرکتهایی مشکوک آغاز شد، حرکتهایی که بیشتر رنگ امنیتی و براندازی داشت تا پیگیری مطالبات واقعی مردم.

تفاوت میان شعارهای مردم در آغاز تجمعات معیشتی و صنفی با شعارهای روز بعد شاهد این ادعا بود.(شعار مرگ بر گرانی)

بلافاصله فاز دوم اغتشاشات با حمایت آشکار حامیان آشوبگران کلید می‌خورد…

مریم رجوی: همه هموطنان در سراسر ایران را به برخاستن و پیوستن به این خیزش فرا می‌خوانم.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here