تلویزیون الغد اردن:‌ تمرکز اپوزیسیون ایران روی سرنگونی رژیم ایران

482

تلویزیون الغد اردن گزارشی از گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس پخش کرد و اهداف این گردهمایی را تشریح کرد.

گزارشگر تلویزیون الغد ۱۰تیر ۹۶ از محل گردهمایی پاریس گزارش داد:‌

سخنرانیها حماسی است که شامل چندین سخنرانی از سوی شخصیتهایی از کشورهای عربی و اروپایی و غربی و همچنین سخنرانان اپوزیسیون ایران است. این گردهمایی بر روی چگونگی سرنگونی رژیم ولایت فقیه متمرکز است که اپوزیسیون ایران خواهان آن است.

حضور هیأتهای پارلمانی از آمریکا و کانادا و لهستان و کشورهای مختلف اروپایی و اعضای پارلمان اروپا بسیار چشمگیر است.

شهادتهای زنده از جنبش اپوزیسیون در داخل ایران نیز در این گردهمایی شنیده شد. در این گردهمایی همچنین تمرکز بر روی حقوق‌بشر است.

حمایت زیادی از سوی پارلمان اروپا از این سمت‌گیری اپوزیسیون ایران برای محکوم کردن رژیم ایران در زمینه حقوق‌بشر و شکنجه زندانیان و مخالفان سیاسی رژیم ایران، وجود دارد.

گردهمایی همچنین بر روی نامگذاری تروریستی سپاه پاسداران متمرکز است. به‌خصوص بعد از دخالتهای سپاه پاسداران در خاورمیانه و برخی کشورهای عربی. اعضای مقاومت که در عراق بودند و الآن به آلبانی منتقل شده‌اند برای اولین بار با این گردهمایی ارتباط برقرار کردند.

اهمیت این گردهمایی در این است که در بحبوحه بحران خاورمیانه و تغییراتی در سیاست آمریکا برگزار می‌شود و اوضاع به سمتی می‌رود که سپاه پاسداران نامگذاری تروریستی شود.

هیاتها و شخصیتهای مختلف به‌ویژه هیأتهای پارلمانی و مشاوران نظامی و سیاسی از آمریکا و اروپا و کانادا در این گردهمایی حضور دارند. آنها تلاش می‌کنند به یک دیدگاه نزدیک برای فشار بر رژیم ایران به‌منظور پایان دادن به دخالتهایش در خاورمیانه برسند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here