تلویزیون اسکای نیوز: کتاب دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت در واشینگتن فعالیتهای خصمانه سایبری رژیم ایران بعداز تظاهرات اخیر را بررسی کرده است

7
کنفرانس سایبری - اسکای نیوز

تلویزیون اسکای نیوز، ۱۵فوریه۲۰۱۸:

دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت ایران در واشنگتن یک بررسی از جنگ الکترونیک و فعالیت‌های سایبری خصمانه رژیم بخصوص بعد از تظاهرات اخیر در ایران را ارائه کرد.این بررسی که در کنفرانسی در واشنگتن ارائه شد، شیوه‌های پیشرفته جاسوسی سپاه پاسداران بمنظور سرکوب مخالفین در داخل ودخالت در امور کشورهای همسایه را ارائه‌می‌دهد.

علیرضا جعفر زاده گفت : سپاه پاسداران بر همه فعالیت‌های سایبری در ایران کنترل و هژمونی دارد. پایگاه عمار در زمینه سرکوب فعالیت‌های الکترونیکی کارمی‌کند که تنها علیه مردم ایران نیست بلکه علیه کشورهای منطقه و کشورهای غربی نیز فعالیت‌می‌کند.سپاه پاسداران شرکت‌های پوششی را تامین‌می‌کند که وظیفه این شرکت‌هاتولید برنامه‌های قلابی و بازار یابی برای آن است. این برنامه‌هاپس از دانلود شدن کاربرد جاسوسی چه در ایران و چه درکشورهای غربی و عربی دارد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here