تلویزیون اسکای نیوز تجمع ایرانیان هوادار سازمان مجاهدین خلق در برابر مقر نخست وزیری انگلستان برای متوقف کردن موج مستمر اعدام زندانیان سیاسی

87
هوادار سازمان مجاهدین خلق در برابر مقر نخست وزیری

تلویزیون اسکای نیوز در گزارشی از تظاهرات لندن گفت: مخالفین ایرانی هوادار سازمان مجاهدین خلق در برابر مقر نخست وزیری انگلستان تجمع کردند تا از دولت لندن بخواهند به رژیم ایران برای متوقف کردن موج مستمر اعدام زندانیان سیاسی فشار بیاورد .

در این تظاهرات خانواده های افرادی که در ایران در موج اعدام های جمعی حدود ۳۰ هزار نفر اعدام شدند, شرکت داشتند

در سال ۱۹۸۸ بیش از سی هزار زندانی سیاسی که اغلب آنها از فعالان هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران بودند طی چند ماه با فتوایی که از سوی خمینی صادر شد اعدام شدند , و اجساد آنها در گورهای جمعی مخفی دفن گردید .

منبع: اسکای نیوز ۷ اکتبر