تلاش رژیم آخوندی برای سرپوش‌گذاشتن بر نقش دستگاه‌های مختلف حکومتی در چپاول اموال غارت‌شدگان موسسات حکومتی

49

در هراس از گسترش موج اعتراضات غارت شدگان موسسه های حکومتی، یک عضو مجلس ارتجاع اعلام کرد که ۲۰۰ تن از اعضای مجلس ارتجاع سوالی را در این زمینه از آخوند روحانی مطرح کرده اند اما هئیت رئیسه مجلس این سوال را در دستور کار قرار نداده است

پورمختار عضو مجلس رژیم اذعان کرد: در پرونده غارت‌شدگان موسسه های حکومتی، تعدادی از ارگانهای دولتی، درگیر آن هستند،

وی افزود: به لحاظ ساختاری، دستگاه‌های مختلفی اعم از قوه قضائیه، وزارت جهاد، وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور در آن نقش دارند .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here