تفسیر خبرگزاری بلومبرگ در باره غذرتقصیر خواستن خامنه‌ای خلیفه مفلوک ارتجاع

12
خبرگزاری بلومبرگ، درباره عذر تقصیر خامنه_ای در واکنش به قیام و اعتراضات

خبرگزاری بلومبرگ، درباره عذر تقصیر خامنه‌ای در واکنش به قیام و اعتراضات سراسری نوشت: او به طور نادری از جانب حکومت عذرخواهی کرد. این عذرخواهی در بحبوحه نارضایت‌های عمومی طی ماه‌های اخیر صورت گرفت. خامنه‌ای گفته است: “انتقادات مردم ”نه فقط متوجه دولت، مجلس و دستگاه قضایی، بلکه این انتقادات می‌تواند متوجه او نیز باشند.

بلومبرگ می‌نویسد: این اظهارات بالاترین مقامات رژیم ایران، اقرار نادری از نارضایتی مردمی است. این نارضایتی در تظاهرات خشمگینانه‌ای که در چندین شهر در ماه دسامبر فوران کرد ظاهر شد و محدود به قلمرو موضوعات اقتصادی یا منحصر به دولت روحانی نبود، بلکه علائم نا امیدی نسبت به کاستی‌های کل نظام حاکم بر ایران را دربر داشت.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here