تعرض نیروهای سرکوبگر رژیم به دراویش در تهران

10
سرکوبگر رژیم به دراویش در تهران

یکشنبه شب ۱۵بهمن، درحالیکه نیروهای سرکوبگر رژیم در ادامه تعرضات خود علیه دراویش درتهران در خیابان گلستان،ورودی‌های منطقه را بستند تا مانع افزایش جمعیت شوند،اما شماری از دراویش از شهرهای مختلف به تجمع خیابان گلستان پیوستند. درهمین حال گارد ضدشورش با تعرض به جمعیت قصد متفرق کردن دراویش را داشت، اماآنها با باقی ماندن در محل، به ممانعت پرداختند.

مقاومت ایران اقدامات سرکوبگرانه علیه دراویش گنابادی در تهران را محکوم کرد.

از سوی دیگر سرکرده نیروی انتظامی تهران پاسدار حسین رحیمی هرگونه بازداشت و برنامه‌ای برای برخورد با دراویش گنابادی را تکذیب کرد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here