تظاهر کنندگان ضد رژیم ایران در یک نمایش قدرت در برابر آخوندها به خیابانها می‌آیند-فاکس نیوز

8
فاکس نیوز

فاکس نیوز ۲۲ اسفند ۹۶:

با نزدیک‌شدن سال نو ایرانی تظاهر کنندگان ضد رژیم در یک نمایش قدرت در برابر آخوندهای (حاکم) به خیابانها می‌آیند.

واحد تحقیقات فاکس نیوز با دو تن از سازماندهندگان این تظاهرات در شهرهايشان در ایران مصاحبه کرد.

یکی از تظاهر کنندگان روز سه‌شنبه گفت: «ما موجیم و قوی‌تر باز می‌گردیم؛ مردم ایران خواستار تغییر رژیم هستند».

کاوه یک تظاهر کننده ایرانی (گفت)… تاریخ توسط جوانان ایرانی ساخته می‌شود… می‌بینیم که اقشار بیشتری از مردم (در اعتراضات) شرکت می‌کنند. برای سالیان رژیم عادت داشت بگوید مردم فقیر از قیام حمایت نمی‌کنند؛ اما اکنون شما می‌توانید ببینید که همین فقرا به خیابانها آمده‌اند».

به گفته میترا «زنان گروه دیگری هستند که عمدتاً نقش فزاینده‌یی در این تظاهرات ایفا می‌کنند».

کاوه گفت، سرکوب توسط این رژیم در بن‌بست است. وقتی شما این تعداد از معترضان را می‌بینید پیام روشن است: آتشفشانی وجود دارد که بسیار زودتر از آنچه فکر می‌کنید، فوران خواهد کرد.

میترا نیز گفت، نوروز یعنی یک روز نو و ما فکر می‌کنیم که داریم به نوروز واقعی نزدیک می‌شویم.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here