تظاهرات کشاورزان اصفهان از پل خواجو تا ساختمان رادیو تلویزیون این شهر

3

کشاورزان و مردم در اصفهان صبح روز دوشنبه ۲۱ اسفندماه، تظاهرات خود را از پل خواجو آغاز کردند. تظاهرکنندگان مقابل ساختمان صدا و سیمای رژیم رفتند. کشاورزان معترض که از شهرهای ورزنه و زیار به اصفهان آمده بودند؛ شعار ‌می‌دادند‌:‌ عزاست عزاست امروز روز عزاست امروز زندگی کشاورز روی هواست امروز، روحاني دروغگو زاينده رود ما كو

مردم و کشاورزان خشمگین ورزنه بخشداری ورزنه را بستند و برای آزادی کشاورزان معترضی که روزهای گذشته دستگیر شده اند؛ تجمع اعتراضی برگزار کردند. کشاورزان روستاهای خرم و خورچان به تحصن حقابه داران شرق اصفهان پیوسته و با آنان اعلام همبستگی کردند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here