سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

تظاهرات کارگران فولاد اهواز و حمایت‌های بین‌المللی از اعتصاب کامیونداران

0 13

کارگران فولاد اهواز روز شنبه در اعتراض به پرداخت نشدن ماه‌ها حقوق در مقابل استانداری رژیم در اهواز تجمع اعتراضی برگزار کردند. کارگران زحمتکش سپس به سوی فرمانداری رژیم حرکت کرده و دست به راهپیمایی زدند 

کارگران خشمگین شعار ‌می‌دادند: نصر من الله و فتح قریب، مرگ بر این دولت مردم فریب…

بیانیه سندیکای سراسری حمل ونقل و لجستیک بلژیک

حمایت از اعتصاب کارگران و کامیون داران در ایران

۱۵نوامبر ۲۰۱۸

سندیکای حمل و نقل و لجستیک بلژیک که امور حمل و نقل و ایمنی جاده ای بلژیک را کنترل میکند طی بیانیه ای همبستگی خود را با کارگران ایران، رانندگان کامیون و سایر اقشار تحت ستم در ایران اعلام کرد.

در این بیانیه آمده است:‌ به دلیل سیاست‌های ضد کارگری رژیم ایران، وضعیت کارگران‌‌، بسیار نگران کننده و بحرانی است. در سال ۲۰۱۸، بیش از ۵۸۰۰ جنبش اعتراضی در ایران برگزار شد. صدها هزار راننده کامیون سه بار اعتصاب سراسری برگزار کرده و از اول نوامبر( دهم آبانماه) مجددا چهارمین دور از اعتصابات خود را آغاز کرده

اند.در ادامه بیانیه سندیکای سراسری حمل و نقل و لجستیک بلژیک آمده است:‌کارگران و رانندگان ایرانی هیچ امنیت شغلی ندارند و هیچ قانونی از آنها پشتیبانی نمی‌کند. کارگران ایرانی مجاز به تشکیل یک تجمع یا یک اتحادیه مستقل نیستند.

مهمترین مؤسسات اقتصادی و تولیدی متعلق به سپاه پاسداران ایران است که کارگران را با حداکثر فشار و سرکوبگری سوء استفاده ‌می‌کند، اما وقتی کارگران دستمزد خود را درخواست ‌می‌کنند، اخراج ‌می‌شوند و سرکوب ‌می‌شوند. ما از همه سازمان‌های کارگری ‌می‌خواهیم که نقض حقوق بنیادین کارگران را محکوم کرده و خواستار آن هستیم که دیکتاتوری حاکم بر ایران تمام کارگران بازداشت شده را آزاد کند، به حقوق بشر و به تمام قوانین کار بین المللی احترام بگذارند.

ما خواهان آزادی سریع و بدون قید و شرط تمام کارگران و رانندگان کامیونی که در جریان اعتصابات دستگیر شده‌‌اند، هستیم.

ما حمایت خودمان را از خواسته‌های رانندگان و کارگران ایران ابراز ‌می‌کنیم و از تمامی اتحادیه‌ها ‌می‌خواهیم تا به همکاران ایرانی خود کمک کرده، از خواسته‌های آنها با حداکثر امکان حمایت کنند

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.