تظاهرات شبانه در تهران پارس و خاک سفید در شرق تهران

11
شورای ملی مقاومت ایران

-قیام ایران – شماره ۱۷۸ 

در ساعات پایانی دوشنبه شب چهارم تیر ماه، مردم و جوانان شجاع تهران پارس و خاک سفید درشمال شرق تهران به خیابانها ریخته و علیه رژیم آخوندی و سیاستهای چپاولگرانه و سرکوبگرانه اش دست به اعتراض زدند.

آنها از جمله شعار می دادند مرگ بر دیکتاتور، ایران شده فلسطین، یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه.

جوانان با بستن خیابانها و روشن کردن آتش به مقابله با نیروهای سرکوبگر پرداخته و از ورود آنها به مناطق تظاهرات جلوگیری می کنند.

دبیر خانه شورای ملی مقاومت ایران

۴ تیر ۱۳۹۷ (۲۵ ژوئن۲۰۱۸)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here