تظاهرات بیش از ۲۰۰۰نفر از غارت‌شدگان در اهواز

106

از ساعت ۱۹عصر چهارشنبه ۱۹مهر ۹۶ بیش از دو هزار نفر از غارت‌شدگان خشمگین اهوازی خیابانهای اطراف استانداری اهواز را پر کرده و به تظاهرات علیه رژیم پرداختند.

تظاهرکنندگان شعار می‌دهند:

نصر من الله و فتح قریب، مرگ بر این دولت مردم فریب

هرچه می‌خواد بشه بشه، پولمو پس می‌گیرم

دستهای پشت پرده، پولهای ما را چه کرده

ما بچه‌های جنگیم می‌جنگیم می‌جنگیم

روحانی حیا کن مملکتو رها کن

می‌جنگیم میمیریم ذلت نمی پذیریم

تجمع غارت‌شدگان در خیابانها باعث ایجاد ترافیک سنگین و دهها کیلومتری شده است.

۰:۰۰