تصویر کردن شرایط حساس و چشم‌انداز تیره‌وتار رژیم از زبان معاون اول آخوند روحانی رئیس‌جمهور ارتجاع

4

جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور ارتجاع، در سخنرانی خود برای گروهی از کارگزاران رژیم در باره شرایط حساس و چشم‌‌انداز تیره و تار رژیم گفت: بحران آسیب‌های اجتماعی تبدیل به یکی از دغدغه‌های جدی رهبر شده و در جلسه شورای اجتماعی نیز مدام در مورد آن صحبت می‌شود. امروز برخی جریانات تندرو در آمریکا و غرب به همراه (مجاهدین) و برخی کشورهای منطقه می‌خواهند به ما آسیب برسانند.

معاون آخوند روحانی هم چنین گفت: شرایط کشور بسیار حساس است. یک لحظه تصمیم و فکر اشتباه سرنوشت مردم را تغییر خواهد داد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here