سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

تصویب قطعنامه محکومیت رژیم آخوندی به‌خاطر نقض فاحش حقوق بشر

0 33

تصویب شصت و پنجمین قطعنامه

محکومیت رژیم آخوندی به‌خاطر نقض فاحش حقوق بشر

در کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد

با آرای ۸۵ کشور جهان

مریم رجوی:

پرونده نقض حقوق بشر در ایران

باید به شورای امنیت ارجاع شود

سردمداران استبداد مذهبی در ایران

باید بخاطر قتل عام زندانیان سیاسی محاکمه شوند

واکنش پر غیظ و کین نماینده رژیم قبل از رأی گیری 

نسبت به کارزار مقاومت ایران برای افشای جنایات رژیم

نماینده آخوندها با اشاره به هلاکت ۱۷ هزار از مهره‌ها و مزدوران رژیم:

از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران 

در عالی ترین سطوح سیاسی در واشنگتن 

برای فشار بر (نظام) ایران، پذیرایی گرم میشود

آل حبیب: از اعضای این فرقه تروریستی شناخته شده در عالیترین سطوح سیاسی در واشنگتن برای فشار بر ایران پذیرایی گرم می‌شود

روز پنجشنبه ۲۴ آبان‌ماه ۱۳۹۷، اجلاس کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک، شصت و پنجمین قطعنامه محکومیت دیکتاتوری آخوندی از سوی ارگان‌های ملل متحد به خاطر نقض حقوق بشر و اعدام‌های وحشیانه را به‌رغم تمامی تشبثات این رژیم ضد بشری و همدستان و حامیانش، با ۸۵ رأی موافق به تصویب رساند.

قطعنامه مصوب کمیته سوم مجمع عمومی نقض حقوق اولیه انسانی و آزادی‌های اساسی و شمار بالای اعدام‌ها و به ویژه اعدام نوجوانان و هم چنین شکنجه و رفتار بیرحمانه در زندان‌ها در عمل و درقوانین فاشیسم مذهبی حاکم برایران را محکوم کرده است.

درقطعنامه مصوب کمیته سوم مجمع عمومی که توسط کانادا و با حمایت ۴۳ کشور دیگر ارائه و تصویب شد، جامعه بین المللی«نگرانی جدی خود را نسبت به تعداد بالای مجازات اعدام توسط حکومت آخوندی.از جمله مجازات اعدام علیه افراد زیرسن قانونی و اعدام براساس اعترافات اجباری را که بانقض قوانین بین المللی صورت می‌گیرد» ابراز کرده و خواستار لغو اعدام‌های وحشیانه در ملاء عام شده است.

قطعنامه هم‌چنین از رژیم می‌خواهد «چه در قانون و چه در عمل، هیچ‌کس مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیر انسانی یا اهانت‌آمیز» قرار نگیرد و «استفاده گسترده و سیستماتیک از بازداشت‌های خودسرانه، از جمله استفاده از این عمل برای هدف قرار دادن افراد دو تابعیتی و شهروندان خارجی» را متوقف کند و «در قانون و در عمل، تضمین‌های رویه‌یی برای اطمینان از استانداردهای دادرسی عادلانه را حفظ کند».

قطعنامه مصوب کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد، به موارد قتل بازداشت شدگان در زندان‌ها و استفاده مفرط از زور و قهر علیه معترضان اشاره می‌کند و دیکتاتوری آخوندی را به آزاد کردن کسانی که به‌خاطر «استفاده از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی» بازداشت شده‌اند، از جمله «کسانی که تنها به‌خاطر شرکت در اعتراضات» دستگیر شده‌اند فرا می‌خواند.

این قطعنامه هم‌چنین رژیم را به رسیدگی به شرایط بد زندان‌ها، توقف محروم‌کردن عمدی زندانیان از دسترسی به درمان پزشکی مکفی، فرا می‌خواند و خواهان پایان‌بخشیدن به «محدودیت‌های گسترده و جدی در مورد حق آزادی عقیده و بیان و حق آزادی اجتماعات» و توقف «آزار و اذیت و ارعاب» مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر، مدافعان حقوق اقلیت‌ها و زنان، رهبران کارگری، مدافعان حقوق دانشجویان، فعالان محیط زیست، دانشگاهیان، فیلم‌سازان، روزنامه نگاران، بلاگرها و کاربران رسانه‌های اجتماعی می‌شود.

در این قطعنامه لزوم از بین‌بردن تمامی اشکال تبعیض و سایر نقض‌های حقوق بشر علیه زنان ایران و افراد متعلق به اقلیت‌ها در قانون و در عمل، مورد تأکید قرار گرفته است.

در بخش پایان قطعنامه مصوب کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد ضمن تأکید بر لزوم بازدید گزارشگر ویژه سازمان ملل از ایران تحت حاکمیت آخوندها، آمده است: «(مجمع عمومی) تصمیم دارد تا بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران را در جلسه هفتاد و چهارم خود (در سال آینده) ادامه دهد».

خانم مریم رجوی، ضمن استقبال از تصویب قطعنامه با آرای مثبت ۸۵ کشور جهان گفت: تصویب شصت و پنجمین قطعنامه ملل متحد در محکومیت نقض سیستماتیک و وخیم حقوق بشر در ایران، ضرورت ارجاع پرونده نقض حقوق بشر توسط فاشیسم دینی حاکم برایران به شورای امنیت ملل متحد را ایجاب می‌کند.

خانم رجوی افزود: دیکتاتوری آخوندی که رکورد دار اعدام در جهان به نسبت جمعیت است باید از جامعه جهانی طرد شود و سردمداران آن بخاطر جنایت علیه بشریت در قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ باید محاکمه شوند

در جلسه کمیته سوم مجمع عمومی، نماینده کانادا، طی سخنانی قبل از رأی‌گیری گفت: همان‌طور که گزارش‌های دبیرکل ملل متحد و گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نشان می‌دهند وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران طی سال گذشته (میلادی) در بسیاری زمینه‌ها بیش از پیش رو به وخامت گذاشته است. بنا به آخرین گزارش دبیرکل (سازمان ملل)، سرکوب سیستماتیک علیه معترضان، روزنامه‌نگاران و کاربران شبکه‌های اجتماعی به‌دنبال اعتراضات گسترده و فزاینده صورت گرفته است. استفاده از مجازات اعدام علیه متهمان نوجوان با نرخ هشداردهنده‌یی ادامه یافته است. هم‌چنین گزارش‌هایی از شکنجه، دستگیری‌های خودسرانه و بازداشت، محاکمه‌هایی که از استانداردهای روند قانونی برخوردار نیستند وجود دارد. تبعیض علیه زنان و دختران، اعضای… اقلیت‌های مذهبی و سایر گروه‌های محروم و آسیب‌پذیر هم‌چنان امری جاری است. گزارش‌های معتبر متعدد هم‌چنان محدودیت آزادی بیان هم آنلاین و هم آفلاین و ارعاب مدافعان حقوق بشر را مستند می‌کنند».

سپس نماینده دیکتاتوری آخوندی در سخنان مطولی که با اخطار رئیس جلسه به‌خاطر عبور از وقت تعیین‌شده مواجه شد، نسبت به محکومیت جنایات رژیم از سوی جامعه جهانی به سوز و گداز پرداخت.

وی درواکنش پر غیظ و کین نسبت به کارزار مقاومت ایران و مجاهدین برای افشای جنایات رژیم آخوندی علیه

مردم ایران با اشاره به هلاکت ۱۷ هزار از مهره‌ها و عوامل رژیم، با حسرت و اندوه گفت: از اعضای این فرقه تروریستی شناخته شده در عالی ترین سطوح سیاسی در واشنگتن برای فشار بر (نظام) ایران پذیرایی گرم میشود

نماینده دیکتاتوری آخوندی ضمن سوز و گداز نسبت به به قیام‌های مردم ایران و بسته‌شدن حساب‌های جعلی رژیم در شبکه‌های اجتماعی در تابستان گذشته، از نمایندگان کشورها خواست که به قطعنامه محکومیت رژیم رأی منفی بدهند.

آل حبیب: از اعضای این فرقه تروریستی شناخته شده در عالیترین سطوح سیاسی در واشنگتن برای فشار بر ایران پذیرایی گرم می‌شود.

هم‌چنین نمایندگان شماری از حکومت‌های ناقض حقوق بشر، از جمله نماینده دیکتاتور سوریه و حکومت کره شمالی، سخنانی را در دفاع از رژیم آخوندی ایراد کردند.

پس از آن رأی‌گیری برگزار شد و قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها با ۸۵ رأی مثبت، به‌تصویب رسید.

در جلسه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل هم‌چنین قطعنامه‌های محکومیت نقض حقوق بشر توسط رژیم اسد و حکومت کره شمالی با اکثریت آرا به تصویب رسید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.