تصویب طرح تحریمهای جدید رژیم ایران در سنای آمریکا

331

سنای آمریکا امروز ۲۵خرداد ۹۶ با اکثریت قاطع طرح تحریم جدید رژیم ایران را به‌خاطر حمایت از تروریسم و نقض حقوق‌بشر تصویب کرد. ۹۸سناتور به این طرح راى مثبت دادند و تنها ۲سناتور مخالفت كردند.

طرح تحریمهای جدید علیه رژیم ایران با عنوان طرح «مقابله با اقدامهای بی‌ثبات‌کننده رژیم ایران» در سنای آمریکا تصویب شد.

این طرح شبکه تروریستی سپاه پاسداران، برنامه موشکی این رژیم و سرکوبهای داخل در ایران را هدف قرار داده است.

سناتور باب کورکر گفت:‌ با تصویب طرح سنا رژیم ایران را نسبت به اقدامهای غیرهسته‌یی بی‌ثبات کننده آن پاسخگو خواهیم کرد.

بر اساس این طرح دولت آمریکا ظرف مدت ۹۰روز، باید تحریمهای جدیدی علیه افراد و نهادهای فعال در توسعه برنامه‌های موشکی ایران تصویب کند.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here