تشکیل پرونده قضایی برای ۵۰تن از دانشجویان به جرم شرکت در قیام

3
تشکیل پرونده قضایی برای 50تن از دانشجویان

درهمین حال، یک عضو مجلس رژیم اعتراف کرد، برای ۵۰ تن از دانشجویانی که در جریان قیام دستگیر شده بودند پرونده قضایی تشکیل شده و جز چند مورد، بقیه پرونده‌ها در دست وزارت اطلاعات رژیم است.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here