سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

تشدید بحران ارزی، جلسه مجلس آخوندی با حضور سیف مدیرکل بانک مرکزی رژیم برگزارگردید به تشنج کشیده شد

0 3

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.