تشدید بحران ارزی، جلسه مجلس آخوندی با حضور سیف مدیرکل بانک مرکزی رژیم برگزارگردید به تشنج کشیده شد

9

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here