ترنت فرانکس، نماینده کنگره آمریکا، هشدار داد، رژیم آخوندی در مسیر خوفناکی قرار گرفته و آمریکا باید به سمت تغییر این رژیم حرکت کند.

233

ترنت فرانکس، نماینده کنگره آمریکا، هشدار داد، رژیم آخوندی در مسیر خوفناکی قرار گرفته و آمریکا باید به سمت تغییر این رژیم حرکت کند.

این عضو کنگره آمریکا که باتلویزیون سی.ان.ان گفتگو می کرد با اشاره به توافق اتمی گفت اکنون رییس جمهور آمریکا گزینه های خیلی کمتری نسبت به رئیس جمهور قبلی در ۸سال پیش در برابر رژیم ایران دارد و این گزینه ها خیلی خطرناک تر از قبل هستند. هیچ دلیلی وجود ندارد که رژیم تهران از این توافق تبعیت نکند. 

ترنت فرانکس افزود ما اکنون شاهد وضعیتی هستیم که در آن برخی از خطرناک ترین افراد بر روی زمین در حال بدست آوردن ظرفیت لازم برای صدمه زدن به ما هستند. این رژیم در مسیر بسیار خوف ناکی قرار دارد و من امیدوارم که رئیس جمهور بتواند کارهای لازم را برای اختلال در این مسیر انجام دهد.

این عضو کنگره آمریکا تأکید کرد دولت آمریکا در این نقطه باید فشار کافی به رژیم ایران وارد کند تا حداقل به سمت تغییر این رژیم حرکت کند. در غیراینصورت, ما در همین دوران و در طول عمر خودمان, با تروریسم اتمی مواجه خواهیم بود.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here