تحقیقات خود درباره کره ماه

192

محققین در دانشگاه کالیفرنیا جدیدترین تحقیقات خود درباره کره ماه را ارئه داده اند. آنها پس از مطالعه طولانی بر روی تکه سنگی که آپولو۱۴ از ماه به زمین آورد، عمر ماه را که در گذشته به ۴.۳ میلیون سال قبل تخمین می رسید به ۴.۵۱ میلیون سال به طور دقیق تر تخمین زدند. این محققین میگویند که ماه بر اثر برخورد ستاره های دیگر به زمین و کنده شدن قسمتی از زمین در آن موقع به شکل گرفتن ماه انجامیده است . آنها می گویند که با آغاز زندگی در زمین که به ۴.۱ میلیارد سال قبل باز می گردد. کره ماه بسیار جوان و شاید اگر همان عمر زمین را پیدا کند پروسه شکل گیری حیات در ماه نیز به تکامل بیانجامد.

MOUNTH

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here