تحريم تروريست‌های وابسته به‌ آخوندها در عراق به‌اتفاق آراي مجلس نمايندگان امریکا

14

كنگرة آمريكا: تصويب لايحة دو حزبي ۴۵۹۱ تحريم شبه نظامیان و تروريست‌های‌ رژيم آخوندي در عراق به‌اتفاق آراي مجلس نمايندگان

فراخوان اعضاي ارشد كنگره از هر دو حزب شامل رئيس كميتة خارجي و رئيس دموكرات‌ها در اين كميته به مقابله با تروریسم و  مداخلات منطقه یی رژیم آخوندی به‌عنوان حكومت شمارة يك حامي تروريسم در جهان

مجلس نمايندگان آمريكا در اجلاس روز سه‌شنبة خود كه به رياست قاضي تد پو برگزار شد، لايحة دو حزبي ۴۵۹۱ را براي مجازات و اعمال تحريم عليه عوامل و تروريست‌هاي وابسته به رژيم آخوندي در عراق باتفاق آرا به‌تصويب رساند. این لایحه شامل مفادي است كه از سوي قاضي تد پو رئيس زيركميتة تروريسم ارائه شده و به ليست‌گذاري تروريستي دو گروه وابسته به رژيم موسوم به عصائب و نجبا، فراخوان مي‌دهد.

در جلسة مجلس نمايندگان، اد رويس رئيس كميتة خارجي در سخنانش با اشاره به تظاهرات ماه‌هاي گذشتة مردم جنوب عراق عليه مداخلات رژيم آخوندي در اين كشور، گفت:«معترضان شعار مي‌دادند: (رژيم) ايران اخراج… اما فراخوان آنها با گلوله‌هاي شبه نظامياني مواجه شد كه توسط (رژيم) ايران تأمين مالي مي‌شوند و تحت هدايت (اين رژيم) قرار دارند اين لايحه به‌دقت، براي پيگرد شبه نظامياني طراحي شده كه مستقيماً توسط سپاه پاسداران تأمين مالي مي‌شوند و تحت هدايت آن قرار دارند».

اليوت انگل رئيس دموكرات‌ها در كميتة خارجي نیز پس از تأكيد بر اهميت كار دو حزبي براي ارائه و به جريان‌‌انداختن اين لايحه، گفت: «(اين لايحه) به كساني كه در (عراق) در قدرت هستند اين پيام را مي‌فرستد كه… بايد پاسخگويي به مردم عراق را در اولويت قرار بدهند و نه پاسخ‌دادن به (رژيم) ايران».

آدام كينزينگر ارائه‌دهندة لايحة ۴۵۹۱ تأكيد كرد:«اين لايحه كه در كميته (خارجي) باتفاق آرا به تصويب رسيد، تحريم‌هايي را بر (افراد رژيم) ايران اعمال خواهد كرد و چند سازمان تروريستي و سرانشان را كه بسياري از آنها تحت آموزش و تأمين مالي سپاه پاسداران (رژيم) ايران هستند، تحت تحريم قرار مي‌دهد».

تام سوازي ارائه‌دهندة مشترك لايحه از حزب دموكرات گفت: «سال‌هاست كه در عراق شبه نظاميان تحت حمايت (رژيم) ايران، مرتكب نقض حقوق بشر شده‌اند؛ آنها شهروندان را اعدام كرده و كتك زده‌اند و خانه‌هايشان را غارت كرده‌اند». وي با اشاره به جنايات شبه نظاميان رژيم آخوندي در ساير كشورهاي منطقه هم‌چون سوريه و يمن، اضافه كرد: «لايحة ۴۵۹۱ هر فرد خارجي… كه فعاليت‌هاي بي‌ثبات‌كننده قابل توجهي را در عراق انجام بدهد، تحريم خواهد كرد».

در ادامة اين جلسه، ايليانا رزلهتينن رئيس زيركميتة خاورميانه و شمال آفريقا گفت: «اين لايحة به‌موقع، تحريم‌هايي را عليه بسياري از شبه نظاميان، عوامل، گروه‌هاي تروريستي و ساير نهادهاي شرور (رژيم) ايران… در عراق اعمال خواهد كرد و روشن خواهد ساخت، ايالات متحده به (رژيم) ايران اجازه نخواهد داد به تضعيف ثبات عراق، ادامه بدهد. ما بايد تضمين كنيم كه فعاليت‌هاي (رژيم) ايران بي پاسخ نمانده و به كيفر رسانده شوند و در اين رابطه مي‌بايست هر كار ممكن را براي مسدود كردن دارايي‌هاي عواملشان، قطع تأمين مالي آنها و محدود كردن سفرهايشان انجام بدهيم».

پس از آن خانم رزلهتينن رياست جلسة مجلس نمايندگان را به عهده گرفت و قاضي تد پو به‌عنوان رئيس زيركميتة تروريسم دربارة لايحة ۴۵۹۱ سخنراني كرد و گفت: «رئيس (اليوت) انگل در هدايت اين تلاش، كار خود را به‌نحوي عالي به پيش خواهد برد. (رژيم) ايران طی ساليان هزاران شبه نظامي را د عراقي تسليح و تأمين مالي كرده است”.

قاضي تد پو، رژيم آخوندي را «حكومت شمارة يك حامي تروريسم در جهان» خواند و بر لزوم متوقف‌كردن مداخلات آن در منطقه تأكيد كرد.

در پايان بحث‌های مربوط به لايحه تحريم عوامل رژيم در عراق، اد رويس تأكيد كرد، زمان آن رسيده كه شبه نظاميان (مورد حمايت رژيم ايران) به‌خاطر جنايت‌هاي جنگي‌شان با عدالت و حسابرسي مواجه شوند.

سپس قاضي تد پو لايحه ۴۵۹۱ را به رأي گذاشت و اين لايحه باتفاق آرا به تصويب رسيد.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here