تجمع کشاورزان ورزنه در مقابل کلانتری رژیم برای آزادی دستگیرشدگان

7
تجمع کشاورزان ورزنه در مقابل کلانتری رژیم برای آزادی دستگیرشدگان

کشاورزان بپاخاسته ورزنه اصفهان شب گذشته در مقابل کلانتری ۱۰نیروی انتظامی تجمع کردند و خواستار آزادی دستگیرشدگان گردیدند.

روز گذشته هزاران تن از کشاورزان ورزنه و مناطق اطراف در اعتراض به طفره رفتن رژیم از دادن حقآبه آنها؛ تظاهرات کردند و با مأموران انتظامی درگیر شدند. آدمکشان گارد ضدشورش با تیراندازی و گاز اشک‌آور به آنها حمله کردند و تعدادی را مجروح ساختند و شماری را هم دستگیر کردند.

خانم مریم رجوی طی پیامی گفت: با درود به کشاورزان بپاخاسته و ستمدیده ورزنه اصفهان، حمله جنایتکارانه پاسداران به این کشاورزان محروم و مجروح کردن شماری از آنان را قویاً محکوم می‌کنم و عموم مردم و جوانان اصفهان را به حمایت و همبستگی با آنها فرا می‌خوانم.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here