تجمع خانواده بازداشت‌شدگان گلپایگان در مقابل زندان دستگرد اصفهان

9

روز پنجشنبه خانواده های بازداشت شدگان قیام درگلپایگان، در مقابل زندان دستگرد اصفهان تجمع کردند وخواهان اطلاع از سرنوشت عزیران در بند خود شدند. اسامی چند تن از دستگیرشدگان گلپایگان عبارتند از:‌ محمد، هادی و فضل الله نیکبخت،احمدیاوری، ابوالفضل ابوالحسنی،حسین فیاضی و رسول یاوری، آنها برای بازجویی از زندان گلپایگان به زندان دستگرد اصفهان منتقل شده اند

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here