سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

تجمع بازنشستگان در اعتراض به فقر و وضعیت وخیم معیشتی و گرانی افسارگسیخته

0 20

صبح روز سه‌شنبه ۲۴مهرماه (۱۶اکتبر) گروه زیادی از بازنشستگان در مقابل سازمان برنامه‌‌ وبودجه رژیم در تهران دست به اعتراض زدند.

‌معترضان که از استان‌های مختلف ازجمله فارس و کرمانشاه به تهران آمده‌اند، خواستار افزایش حقوق خود متناسب با تورم و خط فقر، اجرای نظام پرداخت هماهنگ، همسان‌سازی حقوق‌ها و حق بیمه کارآمدی خود هستند. تجمع‌کنندگان شعار می‌دادند.

معلم زندانی آزاد باید گردد؛ دانشجوی زندانی آزاد باید گردد؛ جای معلم زندان نیست؛ فریاد فریاد از این‌همه بیداد؛ خط فقر شش میلیون،‌ حقوق ما دو میلیون.

بر اساس خبرگزاری‌های حکومتی تظاهرکنندگان می‌گفتند حقوقی که دریافت می‌کنیم حتی کفاف ۱۰روز از ماه را هم نمی‌دهد. مقامات رژیم ماهه‌ای گذشته اعلام کردند بازنشستگان بیش از دوسوم قدرت خرید خود را ازدست‌داده‌اند. این در حالی است که در چند ماه گذشته قدرت خرید آن‌ها بازهم پایین‌تر آمده است.

در روزهای ۲۲ و ۲۳مهر معلمان و فرهنگیان در سراسر کشور برای دستیابی به حداقل حقوقشان دست به تحصن زده و از رفتن به کلاسهای درس خودداری کردند. رژیم آخوندی برای جلوگیری از این تحصن سراسری شماری از معلمان را دستگیر کرده بود. در برخی از شهرها معلمان شعار می‌دادند معلم زندانی آزاد باید گردد.

دانش آموزان نیز در شهرهای مختلف ازجمله در کرج و قم و قشم و اهواز و لنگرود به حمایت از معلمان خود برخاستند. همزمان، جمعی از دانشجویان ازجمله در دانشگاه علامه و دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در حمایت از خواست‌های معلمان اعتصابی دست به تجمع زدند. آنان دست‌نوشته‌هایی در دست داشتند که بر روی آن‌ها نوشته‌شده بود: معلم زندانی آزاد باید گردد؛ دانشجوی زندانی آزاد باید گردد؛ دانشجو، معلم، کارگر، اتحاد اتحاد.

در تحولی دیگر، در روز ۲۴مهر کشاورزان محروم ورزنه اصفهان در اعتراض به قطع حق آبه و سیاست‌های خائنانه‌ای که به خشک شدن آب زاینده‌رود منجر شده وزندگی و کشاورزی آن‌ها را به نابودی کشانده، برای چندمین روز پیاپی دست به اعتراض زدند.. آنان به‌طعنه خطاب به روحانی شیاد در بنری نوشته‌اند: بیش از این برای احیای زاینده‌رود کاری نکنید!

صدها تن از کارگران شهرداری شوشتر نیز که ماه‌ها است حقوق و مزایایشان پرداخت‌نشده برای دومین روز در مقابل ساختمان شهرداری دست به اعتراض زدند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۴مهر ۱۳۹۷ (۱۶ اکتبر ۲۰۱۸)

برگرفته از سایت همبستگی ملی 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.