تجمع اعتراضی غارت‌شدگان مؤسسه‌ها وابسته به سپاه‌پاسداران در تهران، حرکت‌های اعتراضی غارت‌شدگان و سایر اقشار مردم به‌جان‌آمده علیه چپاولگری رژیم در بابل، هفت‌تپه، سرخس و لرستان

74

غارت شدگان موسسههای حکومتی کاسپین و آرمان البرزِ ایرانیان صبح روز یکشنبه در اعتراض به چپاول سپرده‌های خود توسط این مؤسسههای پوششی سپاه پاسداران مقابل دادگستری رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردند و دست به راهپیمایی زدند.

روز یک شنبه غارت شدگان کاسپین در بابل نیز در اعتراض به غارت سپرده هایشان توسط کارگزاران رژیم تجمع اعتراضی برگزار کردند وشعار سردادند

دیگر حرکتهای اعتراضی اقشار به جان آمده مردم در شهرهای مختلف عبارتند بودند از :

اعتراض کارگران بازنشسته نیشکر هفت تپه

رانندگان سرویس ایاب و ذهاب کارگران نیشکر هفت تپه

کارگران اخراجی و شاغل کارخانه نوظهور

کارگران شرکت مسکن و عمران قدس رضوی در سرخس

بازنشستگان جهاد کشاورزی رژیم در لرستان دست که همگی دست به تجمع اعتراضی زدند

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here