تجمع اعتراضی غارت‌شدگان مؤسسات حکومتی و وابسته به سپاه‌پاسداران در مقابل دفتر سازمان‌ملل در تهران علیه چپاولگری کارگزاران حکومت‌آخوندی

143

حرکت‌های اعتراضی غارت‌شدگان و سایر اقشار مردم به‌جان‌آمده علیه ستم و چپاول رژیم آخوندی در تهران، خوزستان، کرمان، قم، شیروان، لنگرود، فردوس و فومن

مؤسسات حکومتی و وابسته به سپاه پاسداران، در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند.

در تجمع که روز دوشنبه برگزار شد، غارت‌شدگان مؤسسات پدیده و البرز ایرانیان شعار می‌دادند: اسلامو پله کردن مردمو ذله کردن و دزدا همه‌کاره‌ان، شاکی‌ها آوره‌ان

در خوزستان غارت‌شدگان مؤسسة حکومتی آرمان در مقابل استانداری رژیم، علیه چپاولگری کارگزاران حکومتی تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار بازپس‌گرفتن اموال خود شدند. آنها شعار می‌دادند: تا پول ما به باده، هر روز همین بساطه….

در کرمان نیز غارت‌شدگان مؤسسة کاسپین وابسته به سپاه پاسداران، علیه دزدی کارگزاران رژیم، تجمع اعتراضی برگزار کرده و در سطح شهر راهپیمایی کردند.

صبح روز دوشنبه جمعی از بازنشستگان کشوری بر اساس فراخوان قبلی، در مقابل سازمان برنامه و بودجة رژیم تجمع اعتراضی برپا کردند.

سایر حرکت‌های اعتراضی اقشار به‌جان‌آمدة مردم علیه ستم و رژیم آخوندی در شهرهای مختلف کشور، از این قرارند:

تجمع اعتراضی ساکنان مسکن مهر ۹ پردیسان مقابل استانداری رژیم در قم

ادامة اعتصاب کارگران شرکت نصب نیرو در نیروگاه شیروان در اعتراض به حقوق عقب‌افتاده پنج ماهه

تجمع کارکنان و پرستاران بیمارستان امینی لنگرود در اعتراض به دیرکرد در پرداخت یک سالة مطالبات

تجمع اعتراضی کارگران کارخانة شمش منیزیم در برابر فرمانداری رژیم در شهرستان فردوس

تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکدة فنی فومن برای دومین روز پی در پی در اعتراض به عقب‌ماندگی‌های دانشکده و عدم پاسخگویی کارگزران رژیم به مطالبات آنها

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here