سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

تجمعات بازنشستگان، پرستاران، کارگران، غارت‌شدگان موسسات حکومتی علیه ستم آخوندهای دزد

0 31

بازنشستگان فرهنگی گروه سال نود و شش در اعتراض به نپرداختن مطالبات شان، از جمله پاداش پایان خدمت، در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند.

پرستاران و پزشکان بیمارستان موسوم به خمینی در کرج در اعتراض به پرداخت نشدن حقوقشان اعتصاب کرده و به طورکامل بیمارستان را تعطیل کردند.

کارگران گروه ملی فولاد اهواز در اعتراض به ندادن مطالبات شان دست از کار کشیده و در مقابل استانداری رژیم در این شهر تجمع کردند.

جمعی از غارت شدگان موسسه کاسپین در رشت تجمع

جمعی از غارت شدگان موسسه کاسپین در رشت تجمع اعتراضی برگزارکردند و علیه عوامل دزد و غارتگر رژیم شعار سردادند.

طی روزهای دوشنبه هفتم و سه شنبه ۸خرداد کارگران راه آهن در شهرهای مختلف از جمله؛ سرخس؛ اندیمشک؛ شاهرود و نیشابور دست از کار کشیده و به عدم پرداخت حقوق خود اعتراض کردند.

در سرخس؛ کارگران در برابر فرمانداری رژیم در اعتراض به پرداخت نشدن ۴ ماه حقوق شان تجمع کردند.

 

کارگران راه‌آهن زاگرس در اعتراض به پرداخت نشدن ۴ماه حقوق خود و عملی نشدن وعده و وعیدهای عوامل حکومتی، در مقابل مدیریت نگهداری دست به تجمع زدند.

 

کارگران راه آهن نیشابور در اعتراض به نگرفتن چهار ماه حقوق اعتصاب کرده و اعلام کردن که: «اگر حقوق را کامل دریافت نکنیم خط و راه آهن را خواهیم بست

کارگران معترض کاشی و سرامیک میبد واقع در استان یزد در اعتراض به پرداخت نشدن معوقات مزدی، تامین امنیت شغلی وبازگشت به کار تعدادی از همکاران خود که پیش از این در دوره‌های مختلف از کار بیکار شده‌اند، در محوطه کارخانه دست به تجمع زدند.

کارگران فضای سبز شهرداری منطقه ۳ اهواز در اعتراض پرداخت نشدن حقوق و اجرا نشدن قانون دستمزدها تجمع اعتراضی برگزارکردند.

جمعی از دانشجویان دانشگاه خیام در مشهد؛ در اعتراض به عملکرد عوامل رژیم در این دانشگاه؛ در مقابل دفتر رئیس دانشگاه دست به تحصن زدند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.