سايت ايران افشاگر، دربرگيرنده اخبار، مقالات و افشاگري ها مقاومت ايران

تجمعات اعتراضی کشاورزان، کارگران، دانشجویان و غارت شدگان موسسات حکومتی

0 27

تجمعات اعتراضی کشاورزان – کشاورزان شهرستان نجف آباد روز دوشنبه هفتم آبان چهارمین روز اعتصاب خود را در اعتراض به بی آبی و ندادن حقآبه و سایر مطالبات، پشت سر گذاشتند. همچنین کشاورزان همایونشهر باپارک تمامی تراکتورهایشان به این اعتصابیون پیوستند.

کشاورزان بخش عقیلی در شوشتر روز دوشنبه در اعتراض به بی توجهی کارگزاران رژیم به مطالباتشان اعتصاب کردند. کشاورزان معترض کلیه تراکتورهای خود را به نشانه اعتراض در یک محل پارک کردند.

تجمعات اعتراضی کشاورزان، کارگران، دانشجویان2

جمعی از دانشجویان معترض دانشگاه تربیت مدرس در تهران روز دوشنبه برای دومین روز متوالی تجمع اعتراضی برگزار کردند. دانشجویان معترض با سر دادن شعارهایی علیه سیاست‌های ضد دانشجویی کارگزاران رژیم در این دانشگاه اعتراض کردند

شعارهای دانشجویان: دانشجوی آواره آسایش هم نداره

جمعی از غارت شدگان موسسه کاسپین وابسته به سپاه پاسداران در مقابل دفتر مرکزی این موسسه در خیابان آرژانتین در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. و علیه کارگزارن دزد و غارتگر رژیم شعار سردادند.

شعارهای غارت‌شدگان موسسه کاسپین وابسته به سپاه پاسداران:

کاسپین دزدی کرده، دولت حمایت کرده

اینهمه بی عدالتی، هرگز ندیده ملتی

غارت شدگان موسسه نهال نشان توسعه البرز نیز در اعتراض به غارت اموالشان در مقابل بانک کشاورزی رژیم در تهران تجمع کردند

روز دو شنبه هفتم آبانماه کارگران پیمانکاری بخش حمل و نقل پالایشگاه آبادان، در اعتراض به حقوق پرداخت نشده و عقب افتاده خود تجمع اعتراضی برگزار کردند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.