تجمعات اعتراضی غارت‌شدگان مؤسسات حکومتی و وابسته به سپاه‌پاسداران واعتراضات مردم بجان آمده علیه ستم و چپاول رژیم در تهران و سایر شهرهای میهن

69

بازنشستگان و فرهنگیان شاغل روز چهارشنبه ؛ در مقابل ساختمان برنامه و بودجه رژیم در تهران تجمع کردند . در این تجمع که چند ساعت ادامه داشت بازنشستگان و فرهنگیان خواستار حقوق های پرداخته نشده خود شدند.

غارت شدگان موسسه حکومتی کاسپین متعلق به سپاه پاسداران، روز چهارشنبه دراردبیل در اعتراض به چپاول پس‌اندازهایشان در شعبه کاسپین تجمع کردند.

دیگر حرکتهای اعتراضی اقشار به ستوه آمده علیه ستم و چپاول رژیم آخوندی عبارتند از:

تجمع اعتراضی کارگران خط و ابنیه راه آهن در مقابل مجلس ارتجاع

تجمع کارگران شرکت تراورس راه آهن لرستان در مقابل ساختمان مجلس رژیم ،

تجمعات کارگران فازهای ۲۲ و ۲۴ عسلویه و گروههایی از کارگران میانه در مقابل فرمانداری این شهر

تجمع اعتراضی اهالی روستای قزاآن در کاشان ،

اعتراضات دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی ،

و تجمع اعتراضی بازاریان وتامین کنندگان قطعات گروه ملی صنعتی فولاد ایران،

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here